Bouwbestek

In feite kun je zeggen dat er in het bouwbestek staat wat er gaat gebeuren en hoe dit gaat gebeuren als er iets gebouwd gaat worden. Meer uitgebreid kun je stellen dat een bouwbesluit de omschrijving is van een bouwwerk waarbij bijbehorende werkzaamheden, materialen, uitvoeringsvoorwaarden en alle technisch en juridische aspecten genoemd worden. Bovendien wordt een en ander in het bouwbestek met tekeningen gevisualiseerd.

De bestektekeningen en de technische beschrijving vormen samen de basis van het bouwbestek.

Wat zijn de uit te voeren werkzaamheden precies?

In het bouwbestek wordt dus omschreven wat de uit te voeren werkzaamheden zijn. Vaak vormt het bestek de basis van de prijsvorming van een bouwwerk. In ons land kan wat betreft het bouwbestek met verschillende systemen gewerkt worden waarvan de STABU-besteksystematiek en de Nederlandse Besteksystematiek (NBS) met name in de woning- en utiliteitsbouw gebruikt worden. Voor grond-, weg- en waterbouw wordt met name de RAW-systematiek toegepast.

Ook arbeidsomstandigheden en de voorzieningen op de bouwplaats worden benoemd

Het bouwbestek bestaat altijd eerst uit een algemeen deel met de algemene omschrijving, de projectgegevens, bepalingen over het werk van derden, regelingen en aanbestedingen en inschrijvingen. Vervolgens wordt vermeld welke voorwaarden gelden en wat de voorschriften precies zijn. Ook worden bepalingen over verzekeringen en verrekeningen benoemd, wordt meer/minder werk beschreven en komen ook de arbeidsomstandigheden en de voorzieningen op de bouwplaats aan de orde.

Inzichtelijker door tekeningen

Vervolgens wordt in het bouwbestek ingegaan op de verschillende onderdelen van het bouwproces, onderdelen die allemaal uitvoerig worden beschreven. En dus wordt er dieper ingegaan op het gebruik van materialen en komen alle mogelijke specificaties voorbij in het bouwbestek. In een deugdelijk bouwbestek wordt minimaal een beschrijving gegeven van de werkzaamheden, werkzaamheden die inzichtelijker worden gemaakt met bijbehorende tekeningen die dus ook in elk bouwbestek zitten. Verder worden de voor het specifiek uit te voeren werk de geldende voorwaarden benoemd en is ruimte gereserveerd voor een nota van inlichtingen en is proces verbaal opgenomen van de aansprakelijkheid.

Aannemers met elkaar vergelijken

Een bouwbestek is noodzakelijk. Bovendien krijgt de opdrachtgever inzichtelijk wat hij wel en niet van de aannemer kan en mag verwachten, terwijl de aannemer precies weet wat er van hem verwacht wordt. Ook bij de aanbesteding is een bouwbestek vaak cruciaal. Zonder een bouwbestek namelijk, kunnen de prijs en de kwaliteit van aannemers lastig met elkaar vergeleken worden. Zonder een dergelijk bestek is de kans op misverstanden bovendien bijzonder groot. Daarom ook wordt alles zo uitvoerig omschreven.

Bouwbestek